НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА“ – 2018г.