Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
на часовете в І - ІV клас през I срок на учебната 2016 /2017 год.
    І – клас   ІІ – клас   ІІІ – клас   ІV – клас
Понеделник 8.00 - 8.35 1. Физич. възпитание 8.00 - 8.35 1. Домашен бит и техн 8.00 - 8.40 1. Физич.възпитание 8.00 - 8.40 1. Физич.възпитание
8.50 - 9.25 2. Български език 8.50 - 9.25 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Български език
9.40 - 10.15 3. Български език 9.40 - 10.15 3. Математика 9.40 - 10.20 3.  Математика 9.40 - 10.20 3. Математика
10.45 - 11.20 4. Математика 10.45 - 11.20 4. Английски език 10.45 - 11.25 4.Български език 10.45 - 11.25 4.  Български език
11.30 - 12.05 5. Час на класа 11.30 - 12.05 5. Час на класа 11.35 - 12.15 5.Човекът и общество 11.35 - 12.15 5. Човекът и общество
        12.25 - 13.05 6.Час на класа 12.25 - 13.05 6. Час на класа
   Вторник 8.00 - 8.35 1. Изобр. изкуство 8.00-8.35 1. Музика 8.00 - 8.40 1. Физич.възпитание 8.00 - 8.40 1. Физич.възпитание
8.50 - 9.25 2. Български език 8.50-9.25 2. Български език 8.50 - 9.30 2.  Български език 8.50 - 9.30 2. Математика
9.40 - 10.15 3. Български език 9.40 - 10.15 3. Български език 9.40 - 10.20 3.  Български език 9.40 - 10.20 3. Български език
10.45 - 11.20 4.Математика 10.45 - 11.20 4. Математика 10.45 - 11.25 4. Математика 10.45 - 11.25 4. Български език
  *ДЧФВС 11.30 - 12.05 5.Околен свят 11.35 - 12.15 5. Изобр. Изкуство 11.35 - 12.15 5.  Музика
      *ДЧФВС   *ДЧФВС
Сряда 8.00-8.35 1. Музика 8.00-8.35 1. Физич. възпитание 8.00 - 8.40 1.  Физич.възпитание 8.00 - 8.40 1.  Физич.възпитание
8.50-9.25 2. Български език 8.50-9.25 2. Български език 8.50 - 9.30 2.Български език 8.50 - 9.30 2. Математика
9.40 - 10.15 3 Математика 9.40 - 10.15 3.  Български език 9.40 - 10.20 3. Човекът и природата 9.40 - 10.20 3.Английски език
10.45 - 11.20 4. Български език ЗИП 10.45 - 11.20 4.Математика 10.45 - 11.25 4. Математика 10.45 - 11.25 4. Български език
11.30 - 12.05 5. Технологии и предприемачество. 11.30 - 12.05 5. Изобр. Изкуство 11.35 - 12.15 5. Английски език 11.35 - 12.15 5. Изобр. Изкуство
               
Четвъртък 8.00-8.35 1. Изобр. Изкуство 8.00-8.35 1. Музика 8.00 - 8.40 1. Музика 8.00 - 8.40 1.Български език
8.50-9.25 2. Български език 8.50-9.25 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Човекът и природата
9.40 - 10.15 3. Български език 9.40 - 10.15 3. Математика 9.40 - 10.20 3. Математика 9.40 - 10.20 3. Български език
10.45 - 11.20 4. Математика 10.45 - 11.20 4. Английски език 10.45 - 11.25 4. Изобр. Изкуство 10.45 - 11.25 4. Английски език
11.30 - 12.05 5. Околен свят   *ДЧФВС 11.35 - 12.15 5.  Английски език 11.35 - 12.15 5. Изобр. Изкуство
Петък 8.00-8.35 1. Физич. възпитание 8.00-8.35 1. Физич.възпитание 8.00 - 8.40 1. Български език- ЗИП 8.00 - 8.40 1.  Английски език
8.50-9.25 2.Музика 8.50-9.25 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Български език 8.50 - 9.30 2. Математика
9.40 - 10.15 3. Български език-ЗИП 9.40 - 10.15 3. Български език-ЗИП 9.40 - 10.20 3. Математика -ЗИП 9.40 - 10.20 3. Български език ЗИП
10.45 - 11.20 4.Математика- ЗИП 10.45 - 11.20 4. Математика -ЗИП 10.45 - 11.25 4. Домашен бит и техн 10.45 - 11.25 4. Математика -ЗИП
        11.35 - 12.15 5. Английски език 11.35 - 12.15 5. Домашен бит и техн