„МНОГОЗНАЙКО“ – 2016г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” ,  Модул  „Подкрепа на целодневното обучение” -2016г.