История и традиции

„Добро ли сме, зло ли сме сторили – потомството нази ще съди…“

Д – р Петър Берон

 

НУ „Д-р Петър Берон“ – село Караново навърши 135 години.

Поколения карановци са учили и запазили спомена за любимото селско училище.

След Освобождението на България 1878г., населението взема решение да открие школо малките жители на селото. Новите условия на живот в страната изискват грамотни и образовани хора.

Началото! То е поставено в частни и непригодни помещения в 1879г. Най- дълго се използва „Бирниковата къща“ - от 1880г. до 1890г. Тогава започва да се строи и първата сграда с две големи стаи, по-късно преградени – получават се 4 стаи, коридор, мазе и учителската стая.

Първият учител е Михаил Петков,родом от с. Караново, обучавал децата срещу заплата от крина жито. След две години е назначен Христо Сяров от с. Братя Кунчеви – като по- образован. След това като учител е назначен Генчо Узунов. През 15-те години на неговия благороден труд е открита и новопостроената сграда. Той работи до 1903-1904г.

Първоначално съществуват I и II отделения, с мъжки състав.Използва се „взаимоучителната метода“, поради липса на повече учители. От 1890г. до 1911г. е просъществувало като Общинско. От 1911г. до 1933г. то става Основно училище с I – IV отделение. На 24 август 1921г. е открита прогимназия с I – III клас. Пръв директор и учител на прогимназията е Стойко Петров от с. Караново – на 20.09.2021г. Редовни занятия започват на 17.10.1921г. През 1922-23г. идва нов директор – Петко Кунков и съпругата му Доля Кункова. Привлечени са повече учители: Райна Бойчева Колева, Стефана Начева, Иван Пенчев.

Учениците се увеличават. За учебни стаи се използват дюкяните на Крум Черкезов. Това е период, в който започва строеж на нова учебна сграда, открита  през 1926г. Училището е пълно: 4 отделения и 3 прогимназиални класа. Назначен е нов директор – Райко Ст. Райков от с. Преславен, Старозагорско. Сменят се и учители:Стефанка Влашка, Анна Станчева, Неделя Чолакова. През 1926 – 1927г. е назначен за директор Марко Бъчваров от с. Жребчево. Той ръководи образованието в селото до 1956г.

През учебната 1936-37г. училището е обявено за средищно за селата Караново, Брястово, Крива круша и Руманя. Необходима е нова сграда – голяма и просторна. При директор Марко Бъчваров, кмет – Караиванов и наемател инж. Биньо Кунев започва строежа. Цялото население участва с доброволен труд и средства.

Новата двуетажна сграда извисява снага в центъра на селото през 1939 г. Обявено е Пълно народно основно училище. През 1942г. е открита и първата лятна детска градина. Част от новите учители са местни. Михаил Аврамов, Слав Димов, Пенка Славчева, Петър Малеев и мн. други.

Учениците се увеличават.Има двойни паралелки по 45-46 ученика.През 1947г., на 29.09 е открита и полудневна  детска градина с учителка Желка Динева.

След пенсионирането на Марко Бъчваров през 1956г. идват Иван Каноникин за директор и съпругата му за учител,Славка и Георги Котеви,  Донка и Димитър Димитрови,Мата Дончева, Илия и Йорданка Илиеви.Част от тях са родом от селата Караново и Брястово.

Училищният двор се оказва маломерен  и се налага неговото разширяване  - през 1958-1960г. В 1961г. се устройват два кабинета:по химия и физика; 1963г.- се построява сграда с две помещения – работилница и физкултурен салон.

С името на  д-р Петър Берон, карановци  даряват своята свидна рожба – школото от 1879г.,вярвайки ,че с името на този бележит възрожденец,учен, лекар, учител – те,следващите поколения ще продължат неговото дело.